Beelddenken

Home >

Beelddenken is visueel, intuïtief en ruimtelijk denken. Beelddenkers zijn creatieve denkers die door hun ruimtelijke waarnemingsvermogen en hun visuele voorstellingsvermogen goed zijn in het verwerken van simultane (gelijktijdig aangeboden) informatie. Daarbij letten ze vooral op overeenkomsten, waardoor ze vaak met verrassende oplossingen voor problemen komen.

Volgens Ron Davis voltrekt beelddenken zich op het niveau van het onbewuste. Het denken gaat zó snel dat men zich niet bewust is van de afzonderlijke beelden die worden gevormd.

Beelddenkers krijgen een gedachte maar zijn zich er niet bewust van. Ze worden zich bewust van het resultaat van het denkproces zodra dat beschikbaar komt, maar zijn zich niet bewust van het proces zelf.

Met andere woorden, ze weten het antwoord zonder te weten waarom dat het antwoord is. Soms worden ze beticht op jongere leeftijd dat ze afkijken, omdat ze niet kunnen vertellen hoe ze aan het antwoord komen.

Door hun multidimensionale denkwijze hebben beelddenkers vaak moeite met het begrijpen van letters, cijfers, symbolen en woorden waar ze geen beeld bij hebben.

Ze proberen als het ware te lezen terwijl ze non-verbaal denken. De ontwikkeling van het beeld dat de zinnen vormen, stokt bij ieder onbekend woord, omdat er een lege plek in het beeld ontstaat. Hierdoor kunnen ze de symptomen van dyslexie ontwikkelen. Voorbeeld: Ik spring over een sloot. In de stad zijn geen sloten. Dus je moet ze een sloot laten zien. Of hang je jas aan een kapstok. Er zijn verschillende kapstokken. Ook dat moet je uitleggen. De kapstok thuis is een andere kapstok dan bij de buurman.

Nel Ojemann heeft onderzoek gedaan naar het verschil tussen de leerstijl van de beelddenker en de wijze van instructie in ons onderwijs, dat problemen veroorzaakt die we systeemgerelateerde leerproblemen noemen.

Beelddenkers kunnen complexe situaties vaak in één oogopslag overzien. Datgene wat ze overzien kunnen ze echter niet altijd even vlug en gemakkelijk in woorden omzetten. Ze maken soms te grote gedachtesprongen, waardoor ze voor anderen dan moeilijk te volgen zijn.
In ons schoolsysteem wordt de leerstof stap voor stap aangeboden en geoefend door steeds weer te herhalen. Dit past niet bij de leerstijl van de beelddenker: die wil eerst het geheel overzien om de onderdelen te kunnen begrijpen.

De beelddenker maakt zich een concept snel eigen als de informatie in een context is geplaatst en gerelateerd is aan andere concepten.
Kinesiologie is geschikt voor beelddenkers als ze door de aangeboden schoolmethode vastlopen. Ze ontwikkelen helaas verschillende klachten of ongemakken.
Onbegrepen voelen, slechte motoriek, stress, onder hun niveau presteren, leerproblemen.

Laatste update: 25-May-2009 auteur: Wies vd Loo-Schalkx
Terug naar de Homepagina van http:www.kinesiologie-boxtel.nl