Edu-kinesiologie® en BrainGym®. Ook geschikt voor volwassenen.

Home >

BrainGym® maakt deel uit van de Educatieve Kinesiologie. BrainGym® is een reeks van oefeningen die je meer in contact brengen met jouw mogelijkheden en je leert de blokkades weg te nemen van de doelstellingen die je wilt bereiken.

Paul E. Dennison, Ph.D. (pedagoog), is de grondlegger van de Edu-kinesiologie. In 1969 begon hij zijn zoektocht naar nieuwe wegen om zijn studenten te helpen hun leervaardigheden te verbeteren. Als voorzitter van de Educational Kinesiology Foundation, ontwikkelde hij BrainGym® gedurende de 25 jaar waarin hij als educatief deskundige werkte. Hij werkte nauw samen met Dr. Louis Jacque, een pionier op het gebied van visuele training.

1. Kinderen en school.
2. Samenwerken hersenhelften.
3. BrainGym als hersengymnastiek.
4. Volwassenen.
5. Wat kunt u zelf doen?

1. Kinderen en school

Edu-Kinesiologie en Brain-gym® geven ondersteuning voor leer-, sociale, emotionele en psychische problemen op school en helpt bij:
- leer- en motivatieproblemen, dyslexie, faalangst, examenvrees
- zelfvertrouwen, lichaamshouding, stressverwerking bij ADHD/autisme/pdd-nos
- verminderen van stress
- omgaan met spanningen en veranderingen

Edu-kinesiologie is een doeltreffende methode. Voordat de problemen worden herkend, zijn er vaak jaren overheen gegaan. Kinderen hebben daardoor veel onzekerheden opgelopen.

De daaruit voortvloeiende klachten zijn: negatief zelfbeeld, faalangst, slechte motoriek, stress, angsten, vluchtgedrag. Tevens werk ik als edu-kinesioloog aan de stressverwerking van het kind. Zodat hij makkelijker kan leren en beter kan accepteren dat hij anders leert dan dat de school hem op dat moment aanbied, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie (lees het boek: "dyslexie is een gave" van Ronald D. Davis.). Ik begeleid daarbij ook de ouder(s).


2. Bij Edu-kinesiologie wordt ook gekeken naar het verbeteren van de samenwerking tussen de hersenhelften.

De grote hersenen bestaan uit twee hersenhelften (hemisferen). Door de hersenbalk (corpus callosum) staan ze met elkaar in verbinding. Deze twee helften hebben verschillende functies. Edu-kinesiologie is een methode die de twee hersenhelften stimuleert om beter samen te werken, ook wel 'BrainGym®' genoemd.

Eenvoudig voorgesteld staat de linkerhersenhelft voor analytisch denkvermogen, het leren en het onderscheiden van dingen. De linkerhersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechterhersenhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam. De rechterhersenhelft is de kant van de emoties, muziek, de creatieve kant. Als de linkerhersenhelft het woord "boom" ziet, dan zorgt de rechterhersenhelft voor het plaatje van een boom.

Soms werken de hersenhelften niet goed samen. Dat kun je op verschillende manieren merken. Als gecoördineerde bewegingen zoals fietsen, lopen of het vangen van een bal niet zo lekker gaan, kan dit een aanwijzing zijn dat de hersenhelften niet goed samenwerken.

Ook kan het te merken zijn aan leesproblemen, als bijvoorbeeld het vinden van de volgende regel moeilijk is of als er woorden worden overgeslagen. Ook kunnen er problemen met begrijpend lezen ontstaan.

Een aantal oefeningen van (Edu-)kinesiologie kun je gemakkelijk zelf thuis oefenen. Ze helpen je beter in balans te komen en stress te reguleren. Voor een completere balans of om problemen op te lossen, is het beter om een afspraak te maken.


3. Brain-gym als leergymnastiek


De hersenen zijn in grote mate afhankelijk van een goede doorbloeding en optimale hoeveelheid zuurstof. Bepaalde bewegingen stimuleren de productie van neurotrofinen. Dat zijn natuurlijke stoffen die de groei van zenuwcellen stimuleren en het aantal verbindingen in de hersenen vermeerderen. Met andere woorden: bewegen maakt slim.

Op school wordt kinderen geleerd stil te zitten, lichaam en ogen niet te bewegen. Daarbij wordt echter over het hoofd gezien dat het leren, denken en onthouden daardoor net bemoeilijkt wordt.

Beweging is daarom niet alleen voor het schoolse leren, maar ook voor het omgaan met veranderingen en aanleren van nieuw gedrag, absoluut noodzakelijk.

Deze eenvoudige oefeningen uit de Braingym en Edu-kinesiologie:

- prikkelen de zintuigen,
- activeren de hersenactiviteit,
- verminderen de stressreacties,
- synchroniseren de hersenen
- en bevorderd daardoor denken, leren, onthouden, bevattingsvermogen, doorzettingsvermogen e.d.

4. Ook voor volwassenen

Deze behandelingen zijn niet alleen voor kinderen geschikt. Er zijn veel volwassenen bij wie in hun jeugd en latere leven de slechte samenwerking van de hersenhelften nooit is onderkend, zodat nooit begrepen is waarom zij tijdens sporten zo “klunzig” waren, waarom zij nooit twee taken tegelijk konden uitvoeren, waarom ze niet goed konden pianospelen, waarom zij faalangstig zijn om in het openbaar te spreken, waarom zij zich niet kunnen concentreren.

Tevens ondersteuning bij spraakstoornis na bijv. ongeval of ziekte. Het is vooral gericht op stressverwerking en oefeningen.5. Wat kunt u zelf doen?

Het mannetje op deze pagina is aan het "kruislopen". Dat wil zeggen, als je goed kijkt, zie je dat hij het linkerbeen en de rechterarm tegelijk naar voren beweegt, en dan vervolgens het rechterbeen en de linkerarm. Dit is een soepele loopbeweging en dat noemen we kruislopen, omdat de lichaamsdelen gekruist bewegen. Hierbij is het nodig dat beide hersenhelften goed samenwerken omdat immers aan beide kanten van het lichaam tegelijk een onderdeel beweegt. Dit kun je oefenen en hierdoor wordt de samenwerking tussen de hersenhelften geoptimaliseerd.

1) Door bijvoorbeeld met je linkerarm je rechterknie aan tikken en met je rechterarm je linkerknie, en daarbij te neuriën of zingen en je ogen in verschillende richtingen te draaien, gebruik je alle zintuigen en activeer je de beide hersenhelften optimaal.

2) Met behulp van schrijfoefeningen, zoals bijv. het tekenen van een liggende acht, ook wel een 'luie acht' genoemd, wordt het evenwichtsgevoel en de oog-hand-coördinatie bevorderd en daarmee verbetering van het lezen gestimuleerd.

Zo bestaan er nog verschillende oefeningen. Ideaal om dit te verwerken in een gym-uurtje. Door een combinatie van oefeningen en stress-reducerende technieken is verbetering op diverse fronten mogelijk.

Het is natuurlijk niet zo dat met edukinesiologie de gewone schrijf- en leesles wordt overgenomen. Lezen en schrijven leer je op school. De edukinesioloog helpt een kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten om zo zonder stress te kunnen leren.

Leerproblemen kunnen een psychische, fysieke of emotionele oorzaak hebben. De methode Leefblind (psychische kinesiologie) kan hier hulp in bieden.

Laatste update 12 april 2014

auteur: Wies vd Loo-Schalkx

Terug naar de Homepagina van http:www.kinesiologie-boxtel.nl