EMDR of stress-release oogrotatie

Home >

Wat is Stress-release oogrotatie: ††Voor traumatische gebeurtenissen c.q. negatieve ervaringen kan het zijn, dat ik de emotionele Stress-Release van dr. Wayne Topping gebruik, met de daarbij horende oogrotatie. Onbewust bewegen onze ogen in verschillende richtingen, terwijl onze hersenen de verschillende invoer van informatie die we ontvangen verwerken. Dit maakt verschillende gebieden van de hersenen toegankelijk, auditief, kinesthetisch en gevoelsmatig, om verdere blokkades te verwijderen.  Ik gebruik bovenstaande oogrotatie in combinatie met kinesiologie / stress-release.. Zie verdere uitleg Stress-release.

 

Maar als kinesioloog vind ik belangrijk dat u weet dat onderstaande methode bestaat.

Ga altijd eerst even naar uw arts, zodat hij u door verwijst naar een psycholoog die gespecialiseerd is in E.M.D.R.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een kortdurende en effectieve therapie, ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, voor het verwerken van vervelende of traumatische ervaringen. EMDR wordt sinds enkele jaren in Nederland uitgebreid toegepast en de werking ervan is wetenschappelijk bewezen.


Voor wie is EMDR geschikt?

EMDR is bedoeld voor mensen die vervelende, schokkende of traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. Hierbij kan het gaan om eenmalige ervaringen zoals een ongeval, verkrachting, geweldsmisdrijf, medische ingreep of verlies, maar ook om langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld pesten, misbruik, geweld of oorlog. Gevolgen van zulke ervaringen zijn bijvoorbeeld schrikreacties, herbeleving, angststoornissen.


Hoe werkt EMDR?

In een EMDR sessie denkt de cliŽnt, onder begeleiding van de therapeut, bewust aan een nare, onverwerkte ervaring. Tegelijkertijd volgt hij of zij met de ogen de heen en weer bewegende hand van de therapeut. Hierdoor wordt een verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd, vergelijkbaar met wat er gebeurd tijdens de REM-slaap. De traumatische ervaring krijgt een nieuwe plek en de nare gevolgen ervan verdwijnen.

Ga altijd eerst even naar uw arts, zodat hij u door verwijst naar een psycholoog die gespecialiseerd is in E.M.D.R.

Tevens kan Kinesiologie ondersteunend werken als u E.M.D.R. behandeling ondergaat.

Laatste update: 16-juni-2014

auteur: Wies v.d. Loo-Schalkx

Terug naar de Homepagina van http: www.kinesiologie-boxtel.nl