Zicht op leefblind

Home >

Tussen hart, brein en lichaam loopt een ingewikkeld netwerk van snelwegen, zijwegen, ventwegen en fiets- en wandelpaden. Deze wegen zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Als we een doel willen bereiken is de snelste weg de weg van de minste weerstand. De kalme weg zonder obstakels. Die weg wordt gevolgd door mensen die een diep vertrouwen hebben. Zij krijgen een idee. Ze vormen een mening, het verlangen wordt gewekt en ze voltooien hun plan. Erg veel van deze ongecompliceerde mensen bestaan niet.

De meeste van ons zien wel de snelweg die we zouden willen gaan, maar we nemen vaak genoegen met de ventweg en die staat vol met stoplichten, vluchtheuvels, verkeersdrempels en andere obstakels. Al deze obstakels hebben over het algemeen te maken met vroegere ervaringen die in onszelf de overtuiging hebben achtergelaten dat we niet kunnen wat we willen. Het resultaat van een geblokkeerde hersenbalk (corpus callosum): de verbinding tussen de linker en rechter brein hemisfeer.

Dr. Charles Krebs, een Australische fysioloog, anatoom en kinesioloog, heeft de kinesiologenwereld verrijkt met een gedegen onderzoek naar de ‘redenen’ van die geblokkeerde hersenbalk.
Voor meer informatie: contact >

Alles wat een probleem is voor je in het dagelijkse leven is als het ware een blinde vlek: daar ben je “leefblind”. Zo kun je het woord verklaren.

'Blinde vlekken' zijn ontstaan door spanning en stress in je leven.

Door middel van een groot aantal correctiemogelijkheden leer je hoe je oude herinneringen of vervelende gebeurtenissen kunt omzetten in positieve levenservaringen en spannende verhalen. We doen dit door naar de oorzakelijke leeftijd terug te gaan, of de leeftijd voor het beste begrip, en daar de noodzakelijke correctie aan te brengen. Door dit te doen wordt het leven in het hier en nu weer goed hanteerbaar en vreugdevol. Een boeiend en spannend gebeuren.

Wat je leert is onder meer:


- Verbeteren communicatie

- Uitzoeken van emoties die onder bepaalde klachten en/of gedragingen zitten

- Verbeteren van concentratie

- Uitdagingen aan gaan

- Bereiken van je doelen op een zo ontspannen mogelijke manier

Alles wat we doen of ondergaan heeft invloed op ons lichaam. Onze reacties, onze gevoelens en ons handelen worden bepaald door ervaringen en door de manier waarop die ervaringen gewaardeerd werden.

Laatste update: 25-May-2009 auteur: Wies vd Loo-Schalkx
Terug naar de Homepagina van http:www.kinesiologie-boxtel.nl