Toegepaste Kinesiologie

Home >

Al in het begin van de 20e eeuw gebruikte de orthopedische chirurg R.W. Lowett spiertesten om zwakheden, die door poliobeschadigingen waren ontstaan, te kunnen opsporen. Dit werd al in 1932 gepubliceerd.

De Amerikaanse chiropracter George Goodheart gebruikte deze methode van spiertesten in zijn praktijk en ontdekte toen bij toeval dat hij een verzwakte spier kon versterken door de aanhechting en oorsprong van deze spier te masseren. Hij ontdekte bij rugcorrecties dat niet de pijnlijke en te gespannen spier het probleem was, maar de zwakke spier aan de andere kant van de wervelkolom. Ook ontdekte hij de versterkingspunten, waarvan later bleek dat deze al in 1930 waren ontdekt door Osteopaat Franck Chapman. Deze punten hebben een nauw verband met ons lymfatisch systeem en worden nu de neurolymfatische reflexpunten genoemd. Hiermee wordt nog steeds gewerkt.

Ook in 1930 werd door Terence Bennett nog een belangrijk systeem met betrekking tot ons zenuw- en bloedvatenstelsel ontdekt voor het versterken van de spieren, namelijk de neurovasculaire massage punten. Ook deze punten worden nog steeds toegepast.

Vanaf 1960 betrok Goodheart de Chinese geneeskunde, met name de Acupunctuur Meridianen, bij zijn systeem. Hij ontdekte dat als de spieren niet versterkt konden worden via de reeks eerder genoemde methoden, dit wel lukte door gebruik te maken van de acupunctuur punten. Hij noemde dit gehele systeem 'Applied Kinesiology', ofwel de toegepaste kinesiologie. Van daaruit heeft ieder zijn specialiteit ontwikkeld met de daarbij ontdekte aanpassingen en toevoegingen. Meer >

Zo was er Dr. Alan Beardall, een volgeling van George Goodheart. Deze voegde een aantal cruciale ontdekkingen toe. Hij is de grondlegger van het concept om ons lichaam als een biocomputer te bezien, hij ontdekte o.m. de 'pause-lock' en de 'finger modes'. De 'pause-lock' is een techniek waarmee energetische informatie enige tijd vastgehouden kan worden, net als in een computer geheugen. De 'finger modes' maken het mogelijk om essentiële functies binnen het lichaam op een geheel nieuwe manier te testen. Meer >


Touch For Health:

Een methode van chiropractor John F. Thie, een leerling van George Goodheart. Hij wilde iedereen een mogelijkheid bieden om energetisch in balans te komen, het afweersysteem te versterken en het zelfgenezend vermogen aan te kunnen spreken. Hieruit zijn later weer de Metaforen ontwikkeld. Meer >.

Edu-Kinesiologie:

Methode van Paul E. Dennison, die het accent legde op de hersenen en hersenfuncties. Deze wordt veelal toegepast bij leermoeilijkheden, concentratie problemen, lees- en spelzwakte, waarvan hij aangeeft dat de oorzaak vaak een falende werking is in de samenwerking van de twee hersenhelften. Hieruit zijn o.a. voortgekomen de Body & Braingym, Zicht op Woordblind en Zicht op Leefblind. Meer >

Psychische Kinesiologie:

Methode van Dr. Wayne Topping die emoties en angsten als oorzaken van blokkades erkende. Hij wist de opgeslagen programma's die daarop zaten te vervangen door het creëren van nieuwe keuzen en nieuwe opties voor onszelf. Hij ging ervan uit dat genezing alleen succes heeft als je het emotionele vlak er ook bij betrekt. Dit wordt o.a. gebruikt bij Emotionele Stress-Release. Meer >

Deze ontdekkingen hebben de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een groot aantal nieuwe kinesiologische systemen, ieder met zijn specifieke werkgebieden, waaronder de Touch for Health, Edu-kinesiologie, Psychische kinesiologie, Zicht op Woordblind, Zicht op Leefblind, Metaforen, EFT, N.O.T. en de methodes van drs. Kick Brackman-Brugman, meer zie de kinesiologenboom. Kinesiologenboom >

Hoe gaat het in zijn werk

Bij een spiertest maakt men gebruik van een spier in de arm of het been van de cliënt. Hierbij wordt het lichaamsdeel in een zodanige houding gemanipuleerd dat een bepaalde spier kan worden geïsoleerd. Dit betekent dat deze spier apart van andere spieren kan worden getest. De therapeut zal dan met lichte druk een bepaalde beweging uitvoeren om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die beweging te kunnen weerstaan. Wanneer de spier de lichte druk niet kan weerstaan noemt men dit een onbalans.

Vanuit de kinesiologie gezien ligt stress hieraan ten grondslag, waarbij stress zeer ruim moet worden opgevat. Men heeft deze stress onderverdeeld in drie groepen, namelijk:

Structuur/Fysiek: Dit omvat de spieren en het skelet. Verkrampte, pijnlijke en/of zwakke spieren hebben invloed op de energie en de houding bijv.: lichamelijke problemen, gewrichtsslijtage e.d.

Voeding/Chemie: Dit heeft te maken met allergieën en intoleranties, vitaminen en mineralen, injecties, narcoses. Kortom alles wat we eten, drinken en inademen.

Emotioneel/Mentaal: Dit omvat alle emotionele aspecten en de manier waarop deze invloed hebben op ons zelf. Zoals problemen op het werk, problemen in de relatiesfeer, angsten en fobieën, verdriet, boosheid, rouwverwerking, gedragsproblemen, jaloezie, verwerken van een echtscheiding en de daaruit voortvloeiende emoties zoals verlatingsangst, bindingsangst, onmacht, woede.

Door spiertesten kunnen je een inzicht geven in de oorzaak van de klachten. Door het testen krijg je een beeld hiervan. Als het plaatje compleet is kun je weer door middel van de spiertesten kijken wat de beste manier is om de cliënt weer in balans kan brengen. Daarbij spreek je ook weer het zelfherstellend vermogen van de cliënt aan. Het is hierbij ook van belang dat de cliënt enig inzicht krijgt in de oorzaak van zijn klachten. Meer >

De behandeling en de correctie kunnen liggend, staand of zittend gedaan worden. Het is prettig makkelijk zittende kleren aan te hebben.

Hoe werkt de kinesioloog?

De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden. Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van spiertesten, uit wat de beste manier is om deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd. Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van de klachten.


Voor wie is kinesiologie geschikt?


Kinesiologie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn lichamelijke klachten of geestelijk onbalans. Een herstelde balans maakt dat iemand zich al beter voelt, ook al is hij medisch gezien nog ziek. Iemand met suikerziekte kan niet genezen worden door een kinesioloog, maar wel geholpen worden om zich, ondanks zijn ziekte, beter en energieker te voelen.


Wanneer kan kinesiologie worden ingezet?

Kinesiologie kan helpend zijn bij:
- Pesten of pestgedrag
- Assertiviteit
- Vermoeidheid, Burn-out
- Onbegrepen ziektebeelden
- Stress
- Dyslexie, Dyscalculie en andere leerproblemen
- Faalangst
- Gedragsproblemen, bijv. stressverwerking ADHD en Hyperactiviteit
- (Chronische) pijnklachten
- Whiplash
- "Niet lekker in je vel zitten"
- Trauma’s, zowel ongeluk als incest of mishandeling
- Angsten / fobieën
- Verslavingen ( ondersteunen stoppen met roken; overgewicht)
- Relatieproblemen / verwerken echtscheiding ouder en/of kind
- Rijexamen
- Zwangerschap en stress
- Klachten na bevalling, miskraam of abortus

Kinesiologie kan ondersteunend zijn in het onderwijs, bijvoorbeeld om concentratie en rust in de klas te bevorderen en om leerprestaties en motivatie positief te beïnvloeden. In de (geestelijke) gezondheidszorg kan Touch for Health een preventieve bijdrage leveren aan het werken aan welzijn. Het is een zelfhulpmethode, die door mensen kan worden toegepast bij zichzelf of bij hun naasten. De Touch for Health Practitioner en Erkend Kinesioloog levert hieraan op professionele basis een bijdrage.

Gedeelte Artikel KNN, de stichting Kinesiologisch Netwerk Nederland. www.ki-net.nl.

Laatste update: 25-May-2009 auteur: Wies vd Loo-Schalkx
Terug naar de Homepagina van http:www.kinesiologie-boxtel.nl