Zicht op Woordblind (ook voor volwassenen)

Home >

Er wordt nadruk gelegd op gezonde kinderen die van nature alle mogelijkheden in zich hebben om te kunnen leren, maar die het toch niet kunnen omdat ze op een of andere manier belemmerd worden in de ontwikkeling van hun natuurlijke beweging. De belemmeringen zijn bijna altijd stress-gerelateerd, waardoor de samenwerking tussen de linker- en de rechter hersenhelft niet optimaal verloopt. Door gebruik te maken van spiertesten wordt onderzocht welke coördinatieoefeningen kunnen helpen om deze samenwerking te verbeteren, waardoor betere voorwaarden wordt gecreëerd om te kunnen leren.

Bij stress-gerelateerde klachten, bijv. hyperactiviteit, ADHD, autisme, assertiviteit, pesten en pestgedrag, wordt ook gewerkt met andere kinesiologische technieken.

Voordat dyslexie, pdd-noss en leer- of gedragsproblemen herkend worden, zijn er vaak jaren overheen gegaan. Kinderen, maar ook volwassenen, hebben daardoor veel onzekerheden opgelopen.

De daaruit voortvloeiende klachten zijn: negatief zelfbeeld, faalangst, stress, angsten, onmacht, vluchtgedrag, slechte motoriek (onhandig, struikelen, geen 2 dingen tegelijk kunnen) etc. Ik begeleid daarbij ook de ouder(s). Tevens werk ik als edu-kinesioloog aan de stressverwerking van het kind. Zodat hij makkelijker kan leren en beter kan accepteren dat hij anders leert dan dat de school hem op dat moment aanbied.

Ook gebruik ik bloesem-remedies ter ondersteuning van de verwerking van stress, faalangst, omgaan met veranderingen, leerproblemen en vluchtgedrag. Bij edu-kinesiologie wordt ook gekeken naar het verbeteren van de samenwerking tussen de hersenhelften.


Oo
k voor volwassenen:

Deze behandelingen zijn niet alleen voor kinderen geschikt. Er zijn veel volwassenen waarbij in hun jeugd en latere leven de slechte samenwerking van de hersenhelften, bijvoorbeeld bij dyslexie of pdd-nos, nooit is onderkend, zodat nooit begrepen is waarom zij tijdens sporten zo 'klunzig' waren. Dat zij nooit twee taken tegelijk konden uitvoeren, niet goed konden pianospelen, of faalangstig zijn om in het openbaar te spreken. Concentratie problemen en vluchtgedrag op school.
Ook voor deze mensen kan Kinesiologie zeer zinvol zijn.

Leerproblemen kunnen echter ook psychische, fysieke en emotionele oorzaken hebben. De methode Leefblind (psychische Kinesiologie) kan je daarbij helpen.

Laatste update: 25-May-2009 auteur: Wies vd Loo-Schalkx
Terug naar de Homepagina van http:www.kinesiologie-boxtel.nl